Bemutatkozás

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

72491950-ben fordulópontot jelentett a községi kultúrotthon megteremtése, de romos állapota miatt felújításra szorult az intézmény. Az akkori tanácselnök Horzicki Imre szíve ügyének tekintette a népművelést, így főleg neki köszönhető, hogy nem csak felújították, hanem szinte újjáépítették az épületet és 1965. április 4-én ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek. Az újjáépített épületbe egy 300 férőhelyes nagytermet, tágas színpadot, 2 öltözőt, raktárt, tágas előcsarnokot, ruhatárat, büfét és egy kis irodát alakítottak ki. A telek Jókai utcai részén lévő épületet is megvásárolta a tanács a volt tulajdonostól, Kovács Lászlónétól. Ebben két nagyobb helyiséget alakítottak ki. Egyiket klubhelyiség, másikat könyvtár részére. A megújhodott kultúrház a község legimpozánsabb épületévé vált, méltó helye a közművelődésnek. Ünnepélyes átadása a felszabadulásunk 20. évfordulóján, 1965. április 4–én történt meg. Az ünnepi beszédet Dr. Bencsik Mihály járási tanácselnök tartotta. Az intézményt ekkor emelték művelődési ház rangjára s ekkor kapta a „Déryné” nevet.

A művelődési ház alapítója és egyben első igazgatója Gombai Lajos volt egészen haláláig, majd Székelyhidi Gizella vette át az intézmény vezetését. 1959-től pedig Baranyai János lett a művelődési otthon igazgatója, akinek irányításával a község kulturális életének központja lett. Emléktáblája az intézmény falán látható, melyet a művelődési központ fennállásának 50. évfordulójára készült.

7252A művelődési ház mellett nagy szerepe volt az intézményben a községi könyvtárnak is. Felszabadulás előtt községi könyvtár nem volt a faluban. Legjelentősebb volt az „iparos kör” 600 kötetes könyvtára. A községi könyvtár elődje a népkönyvtár volt, melyet több éven át vezetett a népművelés és könyvtárügy lelkes apostola, Pető Etelka Tanítónő. Végezte a kölcsönzéseket, sok utánjárással gyarapította a könyvtár anyagát. Bálokon tombolajegyeket árultak, könyvbálokat rendeztek, melyek bevételeiből új könyveket vásároltak. 1955-től Határ Ilona tanítónő vette át a könyvtár vezetését. Ebben a munkában segítette őt Dér Irén tanítónő. 1956-tól Határ Ilona vezetésével indult meg a könyvtár szervezett működése. Ő készítette el az első felmérést, leltárt a könyvekről.

A könyvtár életében fordulópontot jelentett önálló intézménnyé való szervezése, függetlenített könyvtáros kinevezése s a felújított művelődési házban erre a célra kialakított nagyobb helyiségbe való elhelyezése. A könyvtár első függetlenített könyvtárosának Godó Jánosné /Bujka Veronika/ helybeli lakost nevezték ki.

A könyvtár és a művelődés ház éveken keresztül egy épületben, de külön intézményként végezte feladatait.

Godó Jánosné könyvtárvezetőként, Baranyai János a művelődési ház igazgatójaként tett meg mindent azért, hogy a település közművelődési feladatai magas szinten legyenek ellátva.

Baranyai János nyugdíjba vonulása után Füzes Szilárd lett az igazgató, majd 1992-ben Koncz Margit vettem át a intézmény vezetését.

1996-ban az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy a két intézményt összevonja. Az összevont intézmény a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár nevet kapta, vezetője Godó Jánosné lett nyugdíjazásáig 2002-ig.

Ebben az évben Koncz Margit vettem át ismét az intézmény irányítását.

Az intézmény „B” épülete

1893-ban építette Fehér Pál a gőzmalom épületét. Éveken keresztül gabona őrlésével foglalkoztak benne kb. 10-15 ember alkalmazásával. Az államosítás után a Nagykőrösi Konzervgyár kihelyezett üzemeként működött, majd bezárták és egészen 2008-ig üresen állt. 2004-ben a Képviselő-testület az épület lebontása helyett annak felújítása, más funkcióval való ellátása mellett döntött. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma erre a célra kiírt pályázatán 244 millió forintot nyert Törtel Község Önkormányzata, melyből 70 millió forintot a régi épület felújítására, a többit pedig a „Malom” kulturális központtá való átalakítására fordított.

7253A tetőtér a törteli falumúzeumnak adott helyet, ahol állandó helytörténeti kiállítást láthatnak a látogatók. A kiállítási tárgyak több éves gyűjtőmunka eredménye, amit a helyi iskola és magángyűjtők adtak át a múzeumnak. Padlásról, pincéből előkerült sok régi tárgy került a kiállítás anyaga közé amit még a mai napig is adományoz a a lakosság kiállítás bővítésére. Az átadás után megalakult a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület, akik folyamatosan gyűjtik a kiállítási tárgyakat és szívükön viselik a község múltját, jelenét és jövőjét.

7247Első emeleten kapott helyet a gyönyörű új könyvtárunk felnőtt és gyermek részlege, ami közel 16.000 kötettel várja olvasóit. A könyvtárban kapott helyett az internetsarok és a házimozi.

A földszinten található az igazgatói iroda és itt kapnak helyet a kiscsoportos foglalkozások, kisebb létszámú (max 100 fős) rendezvények, kiállítások és a községben működő civil szervezetek és különböző vásárok.

A Művelődési Központ mobil, dinamikus, változó tevékenységrendszere naprakészen elégíti ki a helyi igényeket. Tevékenységstruktúrájában érvényesül a hagyományápolás, a kultúra, a közösség, és a sokféle, a változó társadalmi, lakossági igényekhez igazodó modernizációs törekvés.